Taşıma ve Bağlantı
VDC - Toz Siklonu
VDC - Toz Siklonu
  • Hava-toz veya hava-ürün karışımından temiz havayı ayrıştırmak amacıyla kullanılır.
  • Havada bulunan yem bileşen partikülleri toz siklonu ve hava kilidi yardımıyla sisteme geri kazandırılı
  • Az yer kaplar ve çok etkin çalışır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
ÜRÜN DOKÜMANLARI